Περιβάλλον

Από τη σχεδίαση μέχρι την ανακύκλωση στο τέλος της διάρκειας ζωής των προϊόντων, κάθε πτυχή ενός οχήματος Scania έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον – συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.


Τα οχήματα Scania έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξαιρετική οικονομία κατά τη λειτουργία τους. Οι κινητήρες μας με αποδοτική χρήση καυσίμων παρέχουν μέγιστη ισχύ με ελάχιστες εκπομπές ρύπων, γεγονός που μειώνει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.


Η δέσμευση της Scania για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν περιορίζεται στα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Από τις παγκοσμίως κορυφαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την αποτελεσματική παραγωγή μέχρι την οικονομική λειτουργία, τη βελτιστοποίηση του σέρβις και των επισκευών και την υπεύθυνη μεταχείριση μετά το τέλος ζωής των οχημάτων, η Scania λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων.


Και σας βοηθάμε να ελαχιστοποιήσετε και τις δικές σας περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με το πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγών της Scania, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων.

  • Τεχνολογία

    Σχεδιάζοντας την τεχνολογία που θα παρέχει την βιώσιμη μεταφορά του μέλλοντος.

  • Περιβαλλοντική διαχείριση

    Η αφοσίωσή μας στο περιβάλλον αντανακλάται σε οτιδήποτε κάνουμε - καθημερινά.

  • Εναλλακτικά καύσιμα

    Τώρα είναι εύκολο να γίνετε περιβαλλοντικά ευσυνείδητοι. Μια ολόκληρη σειρά φορτηγών και λεωφορείων διατίθεται για χρήση και με τα τρία βιοκαύσιμα που είναι εμπορικά διαθέσιμα. Η Scania είναι προετοιμασμένη – γι' αυτό μην περιμένετε – ας αρχίσουμε να κάνο