Κινητήρες παραγωγής ισχύος

Μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε χειρουργείο. Ένα εργοτάξιο κατασκευών σε απομακρυσμένη περιοχή. Ένα 747 που προσεγγίζει το αεροδρόμιο της Kuala Lumpur καθώς τα φώτα του διαδρόμου προσγείωσης αρχίζουν να τρεμοσβήνουν. Ένα στρατιωτικό κέντρο διοίκησης και ελέγχου, με κινήσεις αεριωθούμενων που εντοπίζονται στην οθόνη του ραντάρ.


Σε αυτές και σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, η διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι κρίσιμης σημασίας. Είτε ως πρωτεύουσα τροφοδοσία είτε ως εφεδρική τροφοδοσία. Σε κάθε περίπτωση - οπουδήποτε υπάρχει μία κρίσιμη ανάγκη για αξιόπιστους, ανθεκτικούς και δοκιμασμένους κινητήρες που απαιτούν ελάχιστο σέρβις και συντήρηση - η απάντηση είναι οι κινητήρες Scania για παραγωγή ισχύος.

  • Κύρια ενέργεια

    Σταθερή παροχή ενέργειας ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, κάθε ημέρα του χρόνου - αυτό είναι το όνομα του παιχνιδιού. Βασιστείτε στους κινητήρες Scania!

  • Εφεδρική ενέργεια

    Όταν απαιτείται πλήρης ισχύς και ρεύμα εντός δευτερολέπτων - βασιστείτε στους κινητήρες Scania!

  • Περιβαλλοντική ισχύς

    Χρειάζεστε βασικούς κινητήρες για άλλα καύσιμα εκτός του πετρελαίου; Έχουμε λύσεις για μακροχρόνιες και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.