Περιβάλλον

Από τη σχεδίαση μέχρι την ανακύκλωση στο τέλος της διάρκειας ζωής των προϊόντων, κάθε πτυχή ενός αστικού ή τουριστικού λεωφορείου Scania έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον – συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.


Τα αστικά και τα τουριστικά λεωφορεία Scania σχεδιάζονται για να παρέχουν εξαιρετική οικονομία στη λειτουργία τους. Οι κινητήρες μας με αποδοτική χρήση καυσίμων παρέχουν μέγιστη ισχύ με ελάχιστες εκπομπές ρύπων, γεγονός που μειώνει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.


Η δέσμευση της Scania για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν περιορίζεται στα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Από τις παγκοσμίως κορυφαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την αποτελεσματική παραγωγή μέχρι την οικονομική λειτουργία, τη βελτιστοποίηση του σέρβις και των επισκευών και την υπεύθυνη μεταχείριση μετά το τέλος ζωής των οχημάτων, η Scania λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων.


Και σας βοηθάμε να ελαχιστοποιήσετε και τις δικές σας περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με το πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγών της Scania, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων.Πληροφορίες αποσυναρμολόγησης

Πληροφορίες αποσυναρμολόγησης