Η Scania στην κοινωνία

Η Scania καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη χρήση τους. Αυτό το επιτυγχάνουμε λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των φορτηγών, λεωφορείων και μηχανών μας.

Το σύστημα σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων της Scania χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα πόρων και την αρχή της προφύλαξης. Το περιβαλλοντικό μας έργο αφορά στην οικονομία των πόρων και της ενέργειας, καθώς και στην κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μας, όπως η χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και η μειωμένη εκπομπή ρύπων.


Με τους οδηγούς στο επίκεντρο

Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Scania έχει πάντα στο επίκεντρο τον οδηγό. Θεωρούμε ότι ο οδηγός είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την απόδοση, το περιβάλλον και την ασφάλεια. Οι εξειδικευμένοι και υπεύθυνοι οδηγοί είναι η ραχοκοκαλιά του κλάδου μας αλλά η συμβολή τους στην κοινωνία συχνά είναι υποτιμημένη.


Η χρήση βιώσιμων, εναλλακτικών καυσίμων είναι εξαιρετικά σημαντική στον παγκόσμιο αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Η συνταγή της Scania για βιώσιμες μεταφορές συνδυάζει την παράδοση με τη νέα σκέψη – ανανεώσιμα καύσιμα, υβριδική τεχνολογία, εστίαση στην εκπαίδευση των οδηγών και μεγαλύτερη απόδοση στο σύστημα μεταφορών. Η Scania έχει περίπου 20 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, όπως η αιθανόλη.


Η Scania έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 140001 και η περιβαλλοντική πολιτική ισχύει για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.


Δημιουργία εργασιακών ευκαιριών

Η Scania έχει έναν κοινωνικό ρόλο δημιουργώντας εργασιακές ευκαιρίες, επενδύοντας σε καινοτομίες, καθώς επίσης και παρέχοντας ανταγωνιστικές λύσεις μεταφοράς στους πελάτες, βοηθώντας τους να παράγουν βιώσιμο κέρδος. Η Scania έχει ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινότητες και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαχειρίζεται όλες τις διαδικασίες με βιώσιμο τρόπο.


Προκειμένου οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, οι πελάτες και οι ιδιοκτήτες να έχουν εμπιστοσύνη σε μια εταιρεία, η εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλά ηθικά πρότυπα. Η Scania υποστηρίζει τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για πολυεθνικές εταιρείες. Σε συνδυασμό με τις αρχές περί ηγεσίας και τις βασικές αξίες της Scania, διαμορφώνουν τις βάσεις για όλες τις εργασίες στον οργανισμό της Scania.


Η σπουδαιότητα της ηθικής προσέγγισης

Η Scania εργάζεται ενεργά για να τονίσει τις ηθικές και κοινωνικές αξίες μέσα στην επιχείρηση. Η Scania προσλαμβάνει προσωπικό με βάση τις ικανότητες και έχοντας πάντα υπόψη τη βασική αξία περί σεβασμού προς το άτομο. Μια ηθική προσέγγιση της εργασίας και της επιχείρησης είναι η ευθύνη κάθε εργαζομένου. Η βασική αξία περί σεβασμού προς το άτομο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι στη Scania απέναντι στους ομολόγους και τους συναδέλφους τους. Κάθε διευθυντής είναι υπεύθυνος να επικοινωνεί και να διασφαλίζει την τήρηση των ηθικών οδηγιών.


Η επιχείρηση αγορών απαιτεί από τους προμηθευτές της Scania να τηρούν τη Διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, τους μισθούς και τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων.