Επενδυτικές σχέσεις

Η Scania προσφέρει εκτενείς πληροφορίες για τις αγορές κεφαλαίου. Οι ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις, οι παρουσιάσεις και το οικονομικό ημερολόγιο είναι μερικά παραδείγματα των πληροφοριών που αφορούν το μερίδιο της Scania που μπορείτε να αποκτήσετε στην τοποθεσία επενδυτικών σχέσεων της Scania. Η Scania είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο OMX Nordic Exchange, Stockholm Large Cap.


Στόχος της Scania είναι η ανάπτυξη με βιώσιμη κερδοφορία και κατ’ επέκταση η δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Η φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε στους επενδυτές και στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους τις κατάλληλες πληροφορίες για την αξιολόγηση του Ομίλου Scania. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε έναν ανοιχτό και συνεχή διάλογο με τις οικονομικές αγορές.


Απευθείας σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες: